Section of access fioor panel
 
Corner-Lock System
 
Bolted Stringer System
 
 
Counters
   
   ESD   FLOOR  TILE
   


"HUIJIA" Dissipative & Conductive PVC

Size : 600 x 600 mm , 610 x 610 mm , 900 x 900 mm   Thickness : 2 mm , 2.5 mm , 3 mmHJ9301 HJ9302 HJ9303


HJ9305 HJ9306 HJ9603
HJ0501
HJ0503
HJ0506

HJ0509
HJ0510
HJ0511

   
                   กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต ( ESD Control vinyl Flooring )
          
         แผ่นกระเบื้องยางใช้ผง  PVC  เป็นวัสดุหลักในการผลิต รวมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ
เช่นสารเพิ่มความเสถียรเพื่อคงขนาดของแผ่นกระเบื้องยาง  พลาสติกเป็นตัวช่วยให้เกิดความนุ่ม 
ผงคาร์บอนเป็นตัวสร้างเครือข่ายในการกระจายประจุไฟฟ้า สีเพื่อให้ได้สีสรรที่ต้องการ 
                   ในระหว่างกระบวนการผลิต กระเบื้องยางถูกอัดด้วยแรงดันสูงทำให้ได้กระเบื้องยางที่มี
ความหนาแน่นสูง ส่งผลให้สามารถรับแรงกดได้ดี ทนต่อการขูดขีด ไม่เป็นรอยง่าย เมื่อผลิตเสร็จจะมี
ลวดลายบนแผ่นกระเบื้องยางคล้ายกับหินอ่อน


         

คุณลักษณะ
1.  เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
2.  รับแรงกดได้สูง (1500 psi)  ทนทานต่อการฉีกขาด / การขูดขีด
3.  ผิวหน้ามีความเงางาม สิ่งสกปรกไม่ยึดเกาะ  ทำความสะอาดง่าย
4.  ทนทานต่อการไหม้ไฟ  ไม่ลามไฟ
5.  ทนทานต่อสารเคมี
6.  มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตตลอดอายุการใช้งาน
7.  ไม่มีส่วนผสมของ DOP (DOP Free)  ที่จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
8.  ผลิตตามมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม  RoHS  ของสหภาพยุโรป (EU)
9.  มีให้เลือกทั้ง STATIC DISSIPATIVE PVC (106-109 ohm)  และ CONDUCTIVE PVC (2.5X104-106 ohm)
10.  มีหลายสีให้เลือก
11.  มีขนาด 600 x 600 mm., 610 x 610 mm. และ  900 x 900 mm. ความหนา 2.0 mm. และ  3.0  mm.

TECHNICAL DATA

ITEM ESD CONTROL TILE
CONDUCTIVE TILE STATIC-DISSIPATIVE TILE
THICKNESS
EN428
2.0mm 2.5mm 3.0mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
SIZE
EN426
600²×600mm,610×610mm 600×600mm,610×610mm
ELECTRIC PROPERTIES
DIN51953
ASTM F-150 or NFPA99
DECAY TIME
SJ/T10694-2006
(±1000V-±1000V≤2s)
CHARGE ABILITY
SJ/T10694-2006(|V|
<100V)
104-106 ohmAverage 0.4SAverage 70V
106 -109ohmAverage 0.4SAverge 70V
FIRE RESISTANCE GRADE
DIN4102
COMBUSTION PROPERTIES
SJ/T11236-2001
(<10S,reach FV-0)
B1


FV-0
B1


FV-0
AMOUNT OF ANTI-WEAR
SJ/T11236-2001
(≤0.020g/cm²1000r)
Around 0.014 g/Cm² Around 0.014 g/cm²
WHEEL PRESSURE
EN425
Non-effect Non-effect
RESIDUAL CONCAVITY
EN433/DIN51955
0.030mm(2.0mm)
0.035mm(2.5mm)
0.040mm(3.0mm)
0.030mm(2.0mm)
0.035mm(2.5mm) 0.040mm(3.0mm)
DIMENSIONAL STABILITY
EN434
≥0.10% ≥0.10%
COLOR FASTNESS
ISO105B02
≥6 ≥6
RESISTANCE TO CHEMICALS
DIN423/DIN51958
Excellent resistance Excellent resistance
SOUND ABSORPTION
VLI,ISO104,ISO717
Approx 2dB Approx 2dB

การติดตั้ง  Conductive PVC
1.  พื้นที่จะทำการติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive PVC ควรเป็นพื้นหินขัด  พื้นกระเบื้องเซรามิค  หรือพื้นปูน
     ขัดมัน โดยพื้นต้องปราศจากรอยแตก  ร่อง  รู  ถ้ามีจะต้องทำการอุดรูหรือรอยแตกนั้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะ
     ดำเนินการติดตั้ง
2.  พื้นจะทำการรติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC จะต้องมีความแข็งแรง  แห้ง  วัดค่าความชื้นในพื้นได้ไม่เกิน
     7%  (ถ้าเป็น
พื้นใหม่หรือพื้นที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ควรจะปล่อยให้พื้นแห้งอย่างน้อยประมาณ  30  วัน)
     ปราศจากฝุ่น และได้ระดับ (ค่าต่าง
กันไม่เกิน  3 มม. ในระยะ  3 เมตร)
 
3.  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการติดตั้งกระเบื้อง Conductive PVC ควรจะอยู่ประมาณ  25 - 35ºC  และ ควรเป็น
     พื้นที่  ที่มีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดี
4.  กระเบื้อง Conductive PVC ควรเป็นแผ่นที่ผลิตใน LOT เดียวกัน สีและขนาดเป็นไปตามความต้องการ
5.  การสื่อไฟฟ้า (Conductive Adhesive) ควรเป็นการที่ผู้ผลิต Conductive PVC แนะนำให้ใช้
6.  เริ่มทำการติดตั้งโดยเทกาวลงบนพื้น ใช้เกรียงปาดกาวที่มีระยะซี่ควาามเหมาะสม  ปาดกาวแล้วรอให้กาว
     เซ็ตตัว จากนั้น
วางเทปทองแดง
7.  เทปทองแดง (Copper Tape) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระเบื้อง Conductive PVC กับระบบ
     กราวน์
(Ground) เพื่อกระจายไฟฟ้าสถิต  โดยเทปทองแดงมีความหนา 0.05 มม. และกว้าง 20 มม.การวาง
     เทปทองแดงให้วางห่าง
กันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ที่ระยะ 1.5 เมตร ก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง Conductive
     PVC
8.  เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเต็มพื้นที่ ให้ใช้ลูกกลิ้งขนาดน้ำหนัก 50 กก.กลิ้งให้ทั่วบริเวณเพื่อให้กระเบื้องยางติด
     แน่นสนิทกับพื้น
9.  ใช้เครื่องเซาะร่อง ทำการเซาะร่องตรงรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องยาง โดยให้เซาะลงไปที่ระยะ 2/3  ของ
     ความหนากระเบื้องยาง
10. ทำการเชื่อมร่องที่เซาะเอาไว้  โดยใช้เครื่องเชื่อม
11. เส้นเชื่อมพลาสติก (Plastic Welding Rod) ควรเป็นสีเดียวกันกับกระเบื้องยาง Conductive PVC และมีขนาด
      เส้นผ่าศูนย์
กลาง  3 - 5 มม.
12. ตัดเส้นเชื่อมให้เสมอกับผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC
13. คราบสกปรกที่เกาะผิวกระเบื้องยาง Conductive PVC สามารถเช็ดออกโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอก
14. เชื่อมต่อเทปทองแดงเข้ากับ ESD GROUND
15. ติดตั้ง Ground Box ที่ผนังห้องหรือตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นทำการวัดค่าความต้านทานของกระเบื้องยาง
      เทียบกับ
Ground  โดยตำแหน่งในการวัดให้วัดห่างกันที่ระยะ 4  แผ่น  ทำการบันทึกค่าและ ส่งเป็นรายงาน
      ให้ผู้ควบคุมงาน
16. การเข้าใช้พื้นที่สามารถทำได้หลังจากกาวแห้งสนิท  ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ  48  ชั่วโมง


                
Current Pageid = 12