Section of access fioor panel
 
Corner-Lock System
 
Bolted Stringer System
 
 

Counters

          พื้นยกสำเร็จรูป (Raised Access Floor)
 
   Aluminium Raised Floor (พื้นยกอลูมิเนียม)

 

Solid Panel (แผ่นพื้นชนิดทึบ)
     
แผ่นพื้นผลิตจากอลูมิเนียม  ผ่านกรรมวิธีฉีดขึ้นรูป พ่นเคลือบด้านนอกด้วย อีพ็อกซี่(ถ้าต้องการ)  ผิวด้านบนของแผ่นพื้นสามารถเลือกได้เป็นทั้ง Conductive PVC หรือ Dissipative PVC ขอบของแผ่นทั้ง 4 ด้าน ติดด้วยพลาสติกแข็งชนิด Conductive (ถ้าต้องการ) ความสูงของพื้นยกตั้งแต่ 160 มม.-1500 มม.


   คุณลักษณะ
 
1. แผ่นพื้นทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อการไหม้ไฟ
2. ผิวด้านนอกของแผ่นพื้นพ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ (ถ้าต้องการ) ป้องกันรอยขูดขีดและอ็อกไซด์
3. ผิวด้านบนของแผ่นพื้นมีให้เลือกทั้ง Conductive PVC หรือ Dissipative PVC ซึ่งมีหลากสีให้
    เลือก มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
4. ขนาดของแผ่นพื้นเที่ยงตรงเท่ากันทุกแผ่น  สามารถวางสลับกับแผ่นอื่นๆได้
5. แผ่นพื้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
6. มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการถ่ายประจุไฟฟ้าไปยังระบบกราวนด์
การใช้งาน
    เหมาะสำหรับ Computer Room / Clean Room ที่ต้องวางเครื่องจักรในการผลิตที่มีน้ำหนักมาก


Perforted Panel (แผ่นพื้นระบายอากาศ)
        โครงสร้างของแผ่นพื้นระบายอากาศเหมือนกับแผ่นพื้นชนิดทืบเพียงแต่แผ่นพื้นถูกเจาะรูโดยถูกเจาะรู
คิดเป็นพื้นที่
19-22% ของแผ่น แผ่นพื้นระบายอากาศใช้สำหรับการระบายลมเย็นจากใต้พื้นยกขึ้นมาข้างบน
หรือจาก ข้างบนลงไปใต้พื้นยก โดยแผ่นพื้นมี (ถ้าต้องการ)ตัวควบคุมปริมาณอากาศ
(Damper) โดยสามารถ
ปรับอากาศให้ผ่านได้ตั้งแต่ 0-22%คุณลักษณะ
  1. แผ่นพื้นทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ถูกเจาะรูคิดเป็นพื้นที่ 18-22% ของแผ่น  แข็งแรงรับน้ำหนักได้
    มาก  ทนทานต่อการไหม้ไฟ

2. ผิวด้านนอกของแผ่นพื้นพ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ (ถ้าต้องการ) ป้องกันรอยขูดขีดและอ็อกไซด์
3. ผิวด้านบนของแผ่นพื้นมีให้เลือกทั้ง Conductive PVC หรือ Anti-Static PVC ซึ่งมีหลากสีให้เลือก
    มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต

4. ขนาดของแผ่นพื้นเที่ยงตรงเท่ากันทุกแผ่น สามารถวางสลับกับแผ่นอื่นๆได้

5. แผ่นพื้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

6. รูที่เจาะจะมีการลบความคมของรูบน Conductive PVC ช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้น
  
7. มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการถ่ายประจุไฟฟ้าไปยังระบบกราวนด์
 
การใช้งาน 
        
เหมาะสำหรับ  Computer Room และ Clean Room พื้นที่ที่ต้องการระบายลมเย็นจากใต้พื้นยกเข้ามาในห้องหรือจากในห้องลงไปใต้ พื้นยก และในขณะเดียวกันก็ต้องการระบายพื้นยกที่แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก Current Pageid = 10