Section of access fioor panel
 
Corner-Lock System
 
Bolted Stringer System
 
 

Counters

          
พื้นยกสำเร็จรูป (Raised Access Floor)

Steel Raised Floor (พื้นยกเหล็ก)

        พื้นยกระดับ PERFECT มีหลายชนิดให้เลือกทั้งแบบแผ่นทึบมีผิวหน้า /ไม่มีผิวหน้า  แผ่นระบายอากาศ  ซึ่งในแต่ละแบบมีรุ่นย่อยๆที่รับน้ำหนักแตกต่างกันออกไปเพื่อการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน     
  
Bare Panel (แผ่นพื้นชนิดไม่ปิดผิวหน้า)
        แผ่นพื้นผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูป เชื่อม เคลือบด้วยฟอสเฟตและพ่นเคลือบ
ด้านนอกด้วยอีพ็อกซี่ ภายในบรรจุด้วยคอนกรีตมวลเบา มุมทั้ง 4 ของแผ่นพื้นถูกเจาะรูเพื่อใช้สำหรับยึดสกรูเข้ากับชุดขาตั้ง (Corner Lock System) ความสูงของพื้นยกตั้งแต่ 50 มม. - 600 มม.

คุณลักษณะ 
      1. แผ่นพื้นทำจากเหล็กแผ่น  แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก  ทนทานต่อการไหม้ไฟ
        2. ผิวด้านนอกของแผ่นพื้นพ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่  ป้องกันรอยขูดขีดและสนิม
        3. น้ำหนักเบา  โดยมีน้ำหนักเป็นเพียง 2/3 ของน้ำหนักแผ่นพื้นยกรุ่นทั่วๆไป
        4. ขนาดของแผ่นพื้นเที่ยงตรงเท่ากันทุกแผ่น  สามารถวางสลับกับแผ่นอื่นๆได้
        5. พรมที่ติดตั้งบนพื้นยกเป็นชนิด  Anti-Static มีหลากสีให้เลือก
การใช้งาน
        เหมาะสำหรับ Intelligence office Building, Meeting Room, Audio-Visual Teaching Room
       
Face of 20%
Perforated Panel

Bottom of 20%
Perforated Panel

Face of 42%
Perforated Panel


Back of 42%
Perforated Panel

Face of 19%
Perforated Panel

Back of 19%
Perforated Panel


 
Perforated Panel (แผ่นพื้นระบายอากาศ)
     โครงสร้างของแผ่นพื้นระบายอากาศเหมือนกับแผ่นพื้นชนิดทึบเพียงแต่ด้านในของ
แผ่นไม่ได้บรรจุด้วยคอนกรีตมวลเบา แผ่นพื้นถูกเจาะรูคิดเป็น พื้นที่ 19 - 20% ของแผ่น แผ่นพื้นระบายอากาศใช้สำหรับการระบายลมเย็นจากใต้พื้นขึ้นมาข้างบนหรือจากข้างบนลงไปใต้พื้น โดยแผ่นพื้นมี (ถ้าต้องการ) ตัวควบคุมปริมาณอากาศ Damper (ถ้าต้องการ) โดยสามารถปรับอากาศให้ผ่านได้ตั้งแต่ 0 - 20%
คุณลักษณะ 
        1. แผ่นพื้นทำจากเหล็กแผ่น ผ่านการเจาะรูเพื่อระบายอากาศ ไม่เหมาะกับการรับน้ำหนัก
           
ทนทานต่อการไหม้ไฟ 
        2. ผิวด้านนอกของแผ่นพื้นพ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ ป้องกันรอยขูดขีดและสนิม
        3. ผิวด้านบนของแผ่นพื้นมีให้เลือกทั้ง HPL, PVC ซึ่งมีหลากสีให้เลือก มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
            และทำความสะอาดได้ง่าย 

        4. ขนาดของแผ่นพื้นเที่ยงตรงเท่ากันทุกแผ่น สามารถวางสลับกับแผ่นอื่นๆได้
การใช้งาน
        เหมาะสำหรับ Computer Room, Telephone Exchange, Clean room

   
      
       
Solid Panel (แผ่นพื้นชนิดทึบ)
  
        แผ่นพื้นผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูป เชื่อม เคลือบด้วยฟอสเฟตและพ่นเคลือบ
ด้านนอกด้วยอีพ็อกซี่ ภายในบรรจุด้วยคอนกรีตมวลเบา ผิวด้านบนของแผ่นพื้นสามารถเลือกได้เป็นทั้ง Anti-Static HPL หรือ Conductive PVC ขอบของแผ่นทั้ง 4 ด้าน ติดด้วยพลาสติกแข็งชนิด Conductive ความ สูงของพื้นยกตั้งแต่ 50 มม. - 1200 มม.
คุณลักษณะ
        1. แผ่นพื้นทำจากเหล็กแผ่น แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อการไหม้ไฟ
        2. ผิวด้านนอกของแผ่นพื้นพ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ ป้องกันรอยขูดขีดและสนิม
        3. ผิวด้านบนของแผ่นพื้นมีให้เลือกทั้ง HPL, PVC ซึ่งมีหลากสีให้เลือก มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
   
         และทำความสะอาดได้ง่าย
        4. ขนาดของแผ่นพื้นเที่ยงตรงเท่ากันทุกแผ่น สามารถวางสลับกับแผ่นอื่นๆได้
การใช้งาน         
        แผ่นพื้นที่ผิวด้านบนเป็น
Anti-Static HPL เหมาะสำหรับ Computer Room, Communication Center,
Electrical Control Room, Telephone Exchange  แผ่นพื้นที่ผิวด้านบนเป็น Conductive PVC เหมาะสำหรับ Computer Room และ Clean Room
        Specifications
   
 

Current Pageid = 11