Section of access fioor panel
Corner-Lock System
Bolted Stringer System
 
 
Counters
คำถามที่พบบ่อย
   

ารดูแลรักษาและทำความสะอาด Conductive Tile
        1. หลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งของมีคมมาสัมผัสหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากลากบนพื้นกระเบื้องยาง         
        2. หลีกเลี่ยงล้อยางสีดำของเก้าอี้ซึ่งอาจจะทิ้งคราบสีดำบนพื้น  ควรเปลี่ยนมาใช้ล้อ  Polyurethane
        3. ถ้ามีคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่พื้นให้รีบเช็ดออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสม
            ผงซักฟอก  ถ้าพื้นมีรอยขูดขีด  ให้ใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดขัดเบาๆ 
        
        4. สามารถใช้ Wax ชนิด Anti-Static เคลือบบนพื้นได้  โดยทั่วไปควรเคลือบ Wax ทุก 6 เดือน
            แต่ถ้ามีการสัญจรบนพื้นกระเบื้องยางอย่างคับคั่ง  ให้เคลือบ Wax ทุก 3 เดือน 

การดูแลรักษาประจำ 3 เดือน         
        1. เช็ดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรก 
        
        2. ขัดพื้นเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดฝังอยู่โดยใช้เครื่องไฮสปีดใส่แผ่นขนหมูขัดให้ทั่วพื้นที่
 
        
        3. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง           
        
        4. ลง Anti-Static Wax  1 รอบ รอให้แห้ง 30 นาที
 
        
        
5.
ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 อีก 1 รอบ
   
  
การดูแลรักษาประจำ 6 เดือน                      
        1.
ขัดล้าง ลอก Anti-Static Wax เก่าออกให้หมด โดยใช้น้ำยาลอก Wax ใช้เครื่องรอบต่ำ
            และแผ่นขัดสีดำ
            
        
        2.
ม๊อบพื้นด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ รอบ            
        
        3.
ขัดพื้นเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดฝังอยู่โดยใช้เครื่องไฮสปีดใส่แผ่นขนหมูขัดให้ทั่วพื้นที่ 
        4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง  

การทำความสะอาด
        การทำความสะอาดประจำวัน    
        - ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาด ๆ เช็ดถูธรรมดา 
     
        การดูแลรักษาประจำเดือน       
        1. ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดหมาด ๆ เช็ดพื้นให้สะอาด         
        2. ขัดพื้นให้ทั่วบริเวณใช้เครื่องขัดไฮสปีดใช้แผ่นขนหมูใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป / 
            ผงซักฟอก         
        3. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง
 
   
                                                                                                        

      
            
Current Pageid = 16